"100-ÉVES A GYÁR (1872-1972)"

 

Sátoraljaújhelyi gyáregység

1872-ben néhány dolgozóval indult egy sodronyfonó műhely s ma l.3oo dolgozó ünnepli a gyár loo éves fennállá­sát.

Sok nehéz, küzdelmes, de eredményekben gazdag év telt el. A gyár profilja sokszor és sokat változott és mai gyárt­mány összetétele csak a felszabadulás után alakult ki. A kapitalista gazdálkodásra az akkori viszonyokra a gyár dol­gozóinak csak töredéke emlékezik. A felszabadulás után lét­rejött szocialista társadalmi viszonyok alapvetően változ­tatták meg a gyár dolgozóinak helyzetét is. A régi dolgozók mellett új dolgozók kapcsolódtak be a gyár munkájába, a dolgozók és vezetők összefogásából kialakult a gyár törzs-gárdája, s ma büszkén mondhatjuk, hogy a gyár dolgozóinak 5o %-a 5 évnél hosszabb ideje dolgozik a gyárban.

A felelősségérzettel dolgozó munkások, alkalmazot­tak és vezetők évtizedek óta biztosítják a gyár feladatainak élüzem szinten történt teljesítését.

Dolgozóink is megértették, és magukévá tették, hogy szocialista rendszerünkben a létért való harcot felváltotta a közösségért, a szocialista haza felvirágoztatásáért foly­tatott munka, az egész társadalom közös érdekéért vállalt feladatok végrehajtása.

A loo éves jubileum alkalmával összeállított tör­ténelmi visszapillantás emlékeztetőként tartalmazza gyárunk kialakulását, fejlődését. Legyünk büszkék gyári kollektívánk eddig elért eredményeire, de ez a néhány sor emlékeztesse mindig dolgozóinkat a becsületes, szorgalmas munkára és a kollektívához való hűségre.

Budapest, 1972. június

Kotán László igazgató
Húzózár I.műhely -zárlánckészítés

A Lemezárugyár 100-éves fennállása alkalmából , Kotán László úr, az akkori igazgató írta ezt a dokumentumot 1972 júniusában. 1993-ban végleg megszűnt a gyár, és a győri gyáregységet 2008-ban lebontották.

Forrás:  Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Köszönet érte!

Összeállította: RETROLACI