A JÁTÉKGYÁRTÁS FEJLŐDÉSE 1972-IG .

Budapesti gyáregység bejárata

A felszabadulás előtt a gyermekjátékok gyártása Magyarországon igen alacsony színvonalon volt.

A Müller és Fehér cég játékvödröket, litografált locsoló kannát, homoklapátot és egyéb szerkezetnélküli un. kézi játékokat gyártott. A Spielberger Amin, Magyar Fém és Játékárugyár litografált furulyát / a litográfiát a Müller és Fehér cég készítette részére / szájharmonikát, zenélő dobozt és szerkezetnélküli kis játékautót állított elő.

A Magyar Fémdoboz Művek Rt. / ma Lemezárugyár győri gyáregysége / 2-3 típusú játékperselyt, homokozó játékokat, litografált szerkezet nélküli játékautót és egy körkereszt­metszetű un. torziós rugójú krokodilfigurát készített.
Ezen kívül kisiparosok állítottak elő sípokat, kardo­kat, játékpuskákat, Szerkezettel ellátott játékok nem készül­tek, ilyeneket csak importból hoztak be az országba, mégpe­dig rendszerint Németországból, ahol a játékgyártás már igen magas fejlettségi fokot ért el.

Mechanikus és elektromos-játékok, játékvasutak szinte kizárólag Németországból kerül­tek hazánkba. Németországban a játékgyártás központja Nürn­berg volt, innen eredt a játékárura nálunk elterjedt: elnevezés " norinbergi áru ".

1948-ban az államosítás után a Müller és Fehér cég a Tömegcikkipari Igazgatóságtól kapta azt az utasítást, hogy a játékválaszték bővítésére cseh minta szerinti rugós felhúzású repülőt és ugyancsak cseh mintájú rugós felhúzású teherautót gyártson, litografált kivitelben, fajtánként 1. 52o.000 db-ot kellett előállítani. A vállalat a szoros határidő és a sok nehézség ellenére eleget tett az utasításnak és 1948, karácsonyára piacra került a repülő és a teherautó is.Szerszámműhely

A Lemezárugyár megalakulásakor a Müller és Fehér cég és Magyar Fém és Játékárugyár is beolvadt a Lemezárugyárba.
A gyár 1953. III. n. évében azt a feladatot kapta, hogy német mintájú, műanyag karosszériájú lendkerekes személy-autót gyártson. A felszerszámozás megtörtént és 1953. kará­csonyára az üzletekbe került az első hazai előállítású lend­kerekes játék / l000 db j
A lendkerekes autó sikere alapján a Kohó és Gépipari Minisztérium határozatot hozott, mely szerint a játékgyártás a Lemezárugyár profiljába tartozik.

A játékgyártás továbbfejlesztése érdekében 1954. IV. l-től a Lemezárugyárhoz csatolták a Győri telepet, mely elő­zőleg a Fémdoboz és Tubus Művek győri telepeként működött.
 A győri telepen a régi játékok gyártása mellett rugós felhúzású kis teherautót gyártottak.

Budapesten pedig elkészült az első elektromos játék, a Diavetítő. Ez még közvetlen a hálózatról működött, kétféle változatban llo és 22o Volt feszültségre. Az új gyárt­mány sikerét rontotta, hogy az izzók élettartama rövid volt, s kifogás volt a konstrukció ellen, hogy mint játék veszé­lyes a hálózati feszültség miatt. Ezért módosítottuk a konstrukciót, az izzó 24 Voltos lett s egy külön dobozban levő transzformátort kellett a vetítő és a hálózat közé kapcsolni.

A lendkerekes autó továbbfejlesztését jelentette a mentőautó, a nyílt és fedett teherautó, tűzoltó autó, majd a darus autóforgalomba hozatala. Újszerű rugós játék volt a Hegyi vasút " mely elmés billenő szerkezetével és fogas-lécen felkapaszkodó rugós szerkezetével általános tetszést aratott.

1954-ben 42 féle, 1955-ben 49 féle, 1956-ban már 53 féle játékot gyártottunk.

Plüssel bontott felhuzós rugós játék volt a lépegető mackó és az elefánt. Gyártásuk komplikáltsága miatt nem bi­zonyult hosszú életűnek a gyártás.

Új gyártmány volt az összerakható lendkerekes autó, háromféle karosszériával.

1958-ban visszaesett. a játékválaszték, mert csak 46 féle játékot gyártottunk. Az átmeneti visszaesést az okozta, hogy a győri telepen gyártott bazárjátékok/ babakocsi, babaágy, versenyautó, motoros autóbusz / gyártását megszüntettük.

Viszont elkészült a Diavetítő ma is forgalomban lévő típusa, melynél a csepp alakú burkolat magában foglalja transzformátort is, sőt olvadó biztosítékkal is elláttuk.

lendkerekes autók továbbfejlesztését jelentette a. Lemezkarosszériás autó kihozatala. Technológiailag is fejlődtek a lendkerekes autók, fogaskerekeiket, keréktárcsáit fröcesőntéssel készítettük, a gumigyűrű helyett műanyag gyűrűket alkalmaztunk.

I959-ben került forgalomba a " Roller " és a 24o-es lendke­rekes autó, festett karosszériával, sőt a következő évben megjelent a 24o-es sportautó.

196o-bari készült el a Huzalpályás autó, a lendkerekes robogó cos a világító tűzhely és a lendkerekes Chevrolet autó.
A játékgyártás fejlesztése állandó műszaki feladata lett a gyárnak, a lendkerekes csoport tovább bővült a lend­kerekes repülővel. Újfajta játék volt a rugós csibe. A Hullámvasút nagy sikert aratott s mintegy 6 évig gyár­tottuk.

Egyszerre két elektromos autót hoztunk ki 1961-ben, a kitérős elektromos autót és a távvezérlésű elektromos autót.

Győri gyáregység bejárata

1962-ben kezdte Győr gyártani a " Favágó persely"-t, Buda-pesten a lendkerekes család tovább bővült a rendőrségi autó­val és a mikrobusszal.
A rugós játékok köre is bővült a Tolató mozdony és a Röppentyű gyártásával.
Az ugyanakkor kihozott " Közlekedési játék " nagy sikert ért el s mai napig is gyártjuk.
A kereskedelem kívánságára gyártott varázscsónak lendker. motorcsónak, és a Go-kart nem bizonyultak tartósan gyártható cikkeknek.

1963-ban már 72 féle játékot gyártottunk. Ekkor került forgalomba a Győrben gyártott új típusú öntözőkanna két mé­retben és ugyancsak két méretben a litografált trombita.
A lendkerekes autók családjának bővítésére és az export igények kielégítésére készültek el a Fiat 600, Merce­des, Citroen, Volkswagen típusú kocsik pontos kis másolatai. A felhúzható rugós játékok körét bővítette a " Rakodó vonat" forgalomba hozatala.
Ekkor hoztuk ki a távirányítású autó változataként az össze-szerelhető elektromos autót.
A visító malac többféle műveletet végzett, technológia­ilag jó megoldás volt. Kereslet hiánya miatt azonban rövid ideig gyártottuk.

1964-ben ismét több új játékkal jelentünk meg a piacon.
A lendkerekes család bővítésére megjelentek a miniatűr lendkerekes autók / Volkswagen, Trabant, Porsche/ új lendke­rekes játék volt az egér. Győr gyártotta a szélmalom perselyt, a játék " Turmixot, és a Kávédarálót ".
Az utóbbi kettőt is rövid ideig gyártottuk.

Megjelent és igen nagy sikert aratott a kitérős szerkezet elektromos meghajtású
" Hold-autó ".

Az 1965-ös év is tovább gazdagította a játékok választékát.

A lendkerekes autók csoportjában megjelent a Fiat 1800, a BMW 7oo, az Opel Car-A-Van, a Ford Taunus, de ide sorolható a lendkerekes " Dodgem" és a TU 1o4-es repülő is.
Újfajta játék volt a " Kosárlabda "melyet még ma is szívesen vásárolnak.
A Görkorcsolyázó eszkimók és a " Holdrakéta " is ez évben került forgalomba.

Az 1966. év fejlesztése eredményezte az elektromos, litogra­fáit " Géppisztoly "'és az ugyancsak elektromos önkitérős Csengős Mozdony" forgalomba hozatalát. Mindkettő sikerrel mutatkozott be s mai napig is nagy szériában gyártjuk őket.
Ugyanezen évben készült el az első " Rakéta pisztoly " és a kis gyerekek kedvenc játéka a "Metallofon ".

Az 1967, év új gyártmánya volt a "Donald kacsa " a litografált, rugós szerkezetű " Helikopter állomás " Ugyanakkor jelent meg egy teljesen újfajta elektromos játék, a francia minta alapján gyártott " Tivoli ".

1968-ban hoztuk ki a " Hold-autó" új változatát az " Úr-autót ".
A nagyméretű lendkerekes autók csoportjában elkészült a " Jaguár" festett és díszített karosszériával.
Az előző évi játék pályázaton díjnyertes " Kozmo­glóbusz " kihozatala sikeres volt. Az ugyanezen évben gyár­tott " Robotfelderítő " nem bizonyult tartós gyártmánynak.

Az 197o. évben forgalomba hozott " Fürdőszoba fal " és " Konyhafal " túlnyomórészt műanyag alkatrészekből álló játékok. A " Hűtőszekrény" és " Tűzhely " is több műanyag tartozékot tartalmaz.

Az 1971. évben csak egy új játékot hoztunk forgalomba, a műanyag karosszériájú, elektromos meghajtású " Kétéltű jármű "vet.

1971 évben 61-féle játékot gyártottunk, mintegy 6o millió Ft értékben, ebből exportra került 2o millió Ft értékű játék.

Budapest, 1972. június

„Elzett” Fémlemezipari Művek Lemezárugyár

A Lemezárugyár 100-éves fennállása alkalmából , Kotán László úr, az akkori igazgató írta ezt a dokumentumot 1972 júniusában. 1993-ban végleg megszűnt a gyár, és a győri gyáregységet 2008-ban lebontották.

Forrás:  Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Köszönet érte!

Összeállította: RETROLACI